Privacy Policy

 

SKĄD TO POWIADOMIENIE?

Zapisy niniejszej Polityki prywatności („Polityka prywatności”) służą wyjaśnieniu, jakiego rodzaju informacje zbieramy, gdy Użytkownik odwiedza niniejszą Stronę internetową lub inne strony naszych marek, (łącznie „Strony internetowe”) niezależnie do tego, czy jest Użytkownikiem zarejestrowanym czy też niezarejestrowanym, oraz w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób przetwarzamy informacje, które zbieramy lub uzyskujemy od Użytkowników, którzy odwiedzają nasze butiki zarządzane bezpośrednio przez nas lub nasze filie („Butiki”) bądź punkty sprzedażowe prowadzone przez naszych partnerów biznesowych („Punkty sprzedażowe”) albo w kontekście innych kontaktów, które Użytkownik może z nami mieć. Niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie innych informacji, które mogły zostać wysłane w innych okolicznościach.

 

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje o następujących kwestiach:

1.      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. 2

2.      DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY.. 2

3.      JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE.. 4

4.      JAK PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM... 6

5.      PRYWATNOŚĆ DZIECI. 7

6.      PRZECHOWYWANIE, DOSTĘPNOŚĆ I PRZEKAZYWANE DANYCH OSOBOWYCH   7

7.      BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH.. 8

8.      UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH. ZARZĄDZANIE DECYZJAMI  9

9.      UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ W KALIFORNII. 9

10.    PRZECHOWYWANIE DANYCH.. 10

11.    NASZA POLITYKA DOT. PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH PROCESÓW... 10

12.    ŁĄCZA, REKLAMODAWCY, SPONSORZY I REKLAMY.. 10

13.    ADMINISTRATOR DANYCH – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ   10

14.    AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI - ZAWIADOMIENIA.. 11

 

 

 

 

ZGODA

Odwiedzając Stronę internetową, korzystając z naszych usług bądź prowadząc z nami inną interakcję, a także odwiedzając nasze Punkty sprzedażowe, Butiki i/lub Strony internetowe Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z zapisami niniejszej Polityki prywatności i wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie, przesyłanie i ujawnianie danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem Stron internetowych, Butików i/lub Punktów sprzedażowych w myśl postanowień niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli uznamy, iż stosowna jest albo wymagana prawem ochrona uprawnień Użytkownika, możemy poprosić go o zarejestrowanie się (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola). Dotyczy to Użytkowników niezarejestrowanych. W przypadku niewyrażenia zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki prywatności, prosimy nie odwiedzać niniejszej Strony internetowej, nie tworzyć na niej konta, nie podawać danych osobowych ani nie wykorzystywać jej w inny sposób. Prosimy również nie rejestrować się, jeżeli taka opcja zostanie zaproponowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niniejszej Polityce prywatności określenie „dane osobowe” dotyczy wszelkich informacji umożliwiających nam bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika (lub strony trzeciej, której dane zostały nam przekazane przez Użytkownika), w tym informacji odnoszących się do zakupu towarów i usług oraz informacji przekazanych przez Użytkownika (nam bądź stronom trzecim) w związku z wykorzystywaniem Stron internetowych lub Punktów sprzedażowych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) (EU) 2016/679 „roz.(EU) 2016/679” i przepisów obowiązujących w kraju, w którym zbierane są dane. Zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania danych, jeśli wymagają tego przepisy lub w związku z uczestnictwem w dochodzeniach i postępowaniach w sprawach karnych i cywilnych.

 

 1. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY

 

  1. Źródło danych

Zbieramy dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników przez kanały takie jak:

 

Markowe Strony internetowe zajmujące się dystrybucją naszych produktów: w związku ze złożeniem zamówienia na jednej ze Stron internetowych w charakterze „gościa”; w związku z założeniem lub modyfikacją konta; poprzez utworzenie listy życzeń; poprzez udział w konkursie, loterii lub promocji; poprzez wyszukiwanie produktów na jednej ze Stron internetowych; w związku z nawiązaniem z nami kontaktu w formie nadesłanego komentarza lub pytania; w związku z zapisaniem się na listę osób otrzymujących broszury informacyjne i aktualizacje dot. naszych najnowszych produktów i usług, nowo otwartych butików, wydarzeń i promocji; ewentualnie w związku z nadesłaniem wniosku o otrzymanie potwierdzenia zamówienia, potwierdzenia nabytych towarów albo innych alertów;

Nasze Butiki i Punkty sprzedażowe: poprzez wypełnienie karty klienta, w czasie nieformalnych rozmów w Butikach lub Punktach sprzedażowych, podczas interakcji z nami lub w związku z nabyciem towaru;

Wydarzenia: w związku z udziałem w organizowanych przez nas wydarzeniach, ankietach, badaniach rynkowych, konkursach, i innych promocjach (w tym promocjach on-line) typu ministrony, które prowadzimy w sieciach społecznościowych stron trzecich (np. Facebook);

Usługi dla klientów: w związku z prośbą o pomoc, usługi specjalne lub wsparcie posprzedażowe;

E-maile, sms-y i inne komunikaty elektroniczne: w komunikacji z nami.

 

W przypadku, gdy Użytkownik przekazuje nam dane osobowe osób trzecich (np. członków rodziny, innych klientów lub potencjalnych nabywców), musi pamiętać o obowiązkowym powiadomieniu tych osób (wymagana jest ich zgoda na wykorzystywanie danych zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności).

 

  1. Rodzaje danych

Zastrzegamy sobie prawo do zbierania i wykorzystywania różnych rodzajów danych osobowych w zależności od konkretnego celu. Mogą to być:

 1. informacje o osobie takie jak: imię i nazwisko, płeć, wiek/data urodzenia, kraj pochodzenia i inne informacje, których przetwarzanie jest zgodne z prawem;
 2. dane kontaktowe takie jak: adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, nr telefonu komórkowego, nr faksu oraz inne informacje kontaktowe, których pozyskiwanie jest zgodne z prawem;
 3. informacje o płatnościach: np. instrument płatniczy (karta kredytowa lub debetowa), nr paszportu (jeżeli jest wymagany w celach podatkowych lub w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy);
 4. informacje sprzedażowe: np. data, zakupione produkty/usługi, miejsce zakupów, kody produktowe, kwota, łączna kwota sprzedaży, nr VAT, reklamacje, zwroty, zwrot środków i inne informacje sprzedażowe, których przetwarzanie jest zgodne z prawem;
 5. informacje o nawykach i dane pochodzące z profilowania, np. dane dot. zakupów (historia zakupów w tym nazwa butiku, w którym nabyto towar, rodzaj, ilość i cena zakupionych produktów), informacje dot. działań związanych z zarządzaniem relacjami z klientem (data i kategorie tych działań, a także ich wyniki), nawyki i preferencje zakupowe (lista życzeń, preferowane kategorie produktów, kolor, styl, inne kupowane marki, najczęściej odwiedzane kraje, znajomość naszych marek, wymiary, adnotacje dot. nawyków zakupowych i specjalnych potrzeb wskazanych przez Użytkownika - np. ulubione materiały), inne informacje (np. związane z wykonywaną pracą, wykształceniem, zainteresowaniami i stylem życia) - w myśl obowiązujących przepisów; oraz
 6. informacje dot. życia rodzinnego, np. stan cywilny, data rocznicy ślubu, liczba posiadanych dzieci, informacje o dzieciach i inne dane dot. rodziny, których przetwarzanie jest zgodne z prawem.

 

 1. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w wymienionych niżej celach, w zależności od konkretnej interakcji.

 

3.1       Sprzedaż sklepowa lub on-line (w lokalnym Butiku / Punkcie sprzedażowym lub za pośrednictwem lokalnej Strony internetowej zgodnie z warunkami sprzedaży)

Dane osobowe podane przez Użytkownika lub zebrane przez nas w momencie dokonania zakupu, niezależnie od tego czy zrobił to zarejestrowany Użytkownik czy gość – podstawowe informacje o osobie, dane kontaktowe, dane dot. zakupu, dane fiskalne, informacje sprzedażowe oraz inne dane niezbędne do dostarczenia zakupionego towaru – stosuje się w celu:

 1. kontroli i przetwarzania transakcji zakupu, usług sprzedażowych i posprzedażowych; mogą to być np. czynności administracyjne, księgowe, zwroty, gwarancje, zwrot podatku, przeciwdziałanie oszustwom, komunikacja z klientem, w tym za pośrednictwem poczty e-mail odnośnie do ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia czy dalszych próśb związanych z dostarczonym towarem;
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów, regulacji i prawa UE (w tym przepisów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy), a także ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Podanie danych osobowych w celach wymienionych wyżej jest obowiązkowe; niewywiązanie się z tego obowiązku uniemożliwia realizację zakupu.

Jeśli przepisy lokalne nie stanowią inaczej, przetwarzanie danych w celach wymienionych wyżej może odbywać się bez zgody Użytkownika, gdyż jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego.

 

  1. W konkretnych celach, odnośnie do danych przekazanych dobrowolnie

Dane osobowe podane przez Użytkownika lub zebrane przez nas w związku z prośbą o konkretną usługę (np. zarejestrowanie konta na Stronie internetowej, złożenie reklamacji, wniosek o informacje), czyli informacje o osobie, dane kontaktowe i dane niezbędne do spełnienie prośby wykorzystuje się

 1. w celu świadczenia zamówionych usług (takich jak zarejestrowanie konta, kontrola uwierzytelnienia danych na Stronie internetowej, administracja kont, wsparcie Użytkownika, rozpatrywanie reklamacji, obsługa list życzeń, udzielanie odpowiedzi na nadesłane pytania i komentarze przez pracowników działu obsługi klienta);
 2. w związku z zarządzaniem broszurami informacyjnymi objętymi abonamentem (dotyczy to również Użytkowników niezarejestrowanych).

Podanie danych osobowych w celach wymienionych wyżej jest obowiązkowe; niewywiązanie się z tego obowiązku uniemożliwia spełnienie prośby.

Jeśli przepisy lokalne nie stanowią inaczej, przetwarzanie danych w celach wymienionych wyżej może odbywać się bez zgody Użytkownika, gdyż jest niezbędne w związku z realizacją prośby.

 

  1. W związku z systemem CRM (dotyczy Użytkowników zarejestrowanych)

Dane osobowe podane przez Użytkownika lub zebrane w drodze wypełnienia formularzy lub w związku z wizytą Użytkownika w Butiku, Punkcie sprzedażowym, tudzież innym rodzajem interakcji, czyli informacje o osobie, dane kontaktowe, dane dot. nawyków zakupowych i dane pochodzące z profilowania oraz informacje dotyczące życia rodzinnego trafiają do naszego centralnego systemu CRM.

 1. Dzięki temu możemy oferować promocje, upusty i usługi indywidualne, wysyłać broszury informacyjne i informacje marketingowo-handlowe dot. naszych produktów i usług, informować o wydarzeniach związanych z naszymi markami (organizowanych przez nas lub w obrębie łańcucha dystrybucyjnego), o ankietach, badaniach i analizach rynku, wysyłać zaproszenia na konkursy, loterie, promocje i inne kampanie prowadzone dla zarejestrowanych Użytkowników czy osób kontaktujących się z naszymi markami („marketing”). Z Użytkownikami, którzy wyrazili zgodę na profilowanie (zob. punkt 3.3.b poniżej), kontaktujemy się w sposób tradycyjny (listy pocztowe, telefon), automatyczny i cyfrowy (e-mail, sms, mms, telefon, inne kanały cyfrowe, np. media społecznościowe), przesyłając informacje zgodne z profilem Użytkownika.
 2. System CRM umożliwia szczegółową analizę kontaktów z Użytkownikiem, poznanie jego zainteresowań, preferencji i nawyków zakupowych. Na bazie tych informacji tworzymy indywidualne lub zbiorcze profile, dzięki którym jesteśmy w stanie świadczyć lepsze usługi i oferować klientom spersonalizowaną obsługę sprzedażową w każdym Butiku i Punkcie sprzedażowym we Włoszech i za granicą („profilowanie”). Możemy również wykorzystywać dane osobowe do tworzenia klastrów oraz prowadzenia analiz rynkowo-statystycznych pozwalających identyfikować produkty i usługi, którymi zainteresowani są klienci naszych marek, a także usprawniać nasze usługi (w tym te świadczone na Stronach internetowych). Dane zgromadzone na Stronach internetowych łączymy z informacjami uzyskanymi w ramach interakcji Użytkownika z obsługą Butików lub Punktów sprzedażowych. Przetwarzanie danych osobowych w celu profilowania odbywa się zgodnie z gwarancjami i środkami określonymi w obowiązujących przepisach.

Wprowadzenie danych do systemu CRM jest opcjonalne i bezpłatne (w oparciu o wyraźną zgodę (opt-in)). Dotyczy jedynie osób, które podały dane osobowe w celach marketingu i profilowaniu [zob. punkty 3.3.a) i b)] lub w jednym z nich. Rezygnacja z konta lub wyrejestrowanie się to czynności możliwe do przeprowadzenia w dowolnym momencie (zob. punkt 8 poniżej). Brak zgody na wykorzystywanie danych osobowych w obu celach (bądź jednym z nich) związanych z systemem CRM w żaden sposób nie uniemożliwia Użytkownikowi korzystania z naszych usług czy dokonywania zakupów, ale powoduje, iż nie jesteśmy w stanie informować Użytkownika o kampaniach marketingowych i opisanych wyżej wydarzeniach ani poznać jego zainteresowań, co zdecydowanie utrudnia zapewnienie mu wyjątkowej i indywidualnej obsługi.

 

 1. JAK PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM

Pozyskane dane osobowe Użytkowników przekazujemy filiom, dystrybutorom i franczyzobiorcom również za granicą, a także innym firmom, które świadczą w naszym imieniu usługi (zgodnie z opisem w dalszej części dokumentu) - pod naszym nadzorem lub pod nadzorem osoby trzeciej. Przekazujemy tym podmiotom tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług, zabraniając jednocześnie korzystania z takich danych w innych celach.

 

4.1       Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym

W związku z zakupem naszych produktów i korzystaniem z naszych usług on-line dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez usługodawcę e-handlu związanego z niniejszą Stroną internetową wybranym osobom trzecim, które świadczą usługi na rzecz tegoż usługodawcy, w tym podmiotom zajmującym się realizacją zamówień, wysyłką produktów, przetwarzaniem płatności wykonywanych przy pomocy kart kredytowych lub debetowych i przeciwdziałaniem korupcji.

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane osobom trzecim celem monitorowania i analizowania działań na Stronie internetowej, organizacji hostingu dla treści on-line, zapewniania pomocy organizacyjno-technicznej w obszarach wskazanych powyżej, utrzymywania bazy danych klientów, udzielania wsparcia marketingowego oraz zarządzania e-mailami, analizami rynkowymi, ankietami, konkursami, loteriami i promocjami.  Osoby trzecie mogą mieć również dostęp do danych osobowych Użytkownika oraz uprawnienia do ich przetwarzania i przechowywania w związku ze świadczeniem usług w naszym imieniu we Włoszech, w kraju Użytkownika lub za granicą. Nasi usługodawcy nie mogą wykorzystywać danych osobowych Użytkowników w celach innych niż świadczenie zakontraktowanych usług.

 

Nasze filie odpowiedzialne za działalność lokalną we Włoszech, działalność zagraniczną i operacje on-line, a także nasi partnerzy biznesowi (franczyzobiorcy, dystrybutorzy) zarządzający Punktami sprzedażowymi bądź internetowymi kanałami sprzedaży to podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych w celach CRM zgodnie z naszymi poleceniami.

 

4.2       Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane firmom zarządzającym płatnościami i przeciwdziałaniem korupcji, działającym niezależnie w charakterze administratorów danych, w celu świadczenia sprzedażowych usług internetowych.

W przypadku operacji związanych z aktywami lub sprawami korporacyjnymi (typu fuzja, przejęcie, reorganizacja czy likwidacja) dane klientów stanowią zwykle część przenoszonych aktywów i mamy prawo je przekazywać następcom prawnym w prawnie dopuszczalnym zakresie z uwzględnieniem naszych uzasadnionych interesów.  Dane osobowe Użytkowników podlegają dotychczasowym zapisom polityki prywatności, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

 

Możemy także ujawniać dane osobowe Użytkowników osobom trzecim (i) jeśli takie są wymogi prawne UE lub państwa członkowskiego, (ii) w związku z toczącym się postępowaniem, (iii) w odpowiedzi na prawnie uzasadniony wniosek organu ścigania, oraz (iv) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa i mienia.

 

Poza tym w prawnie dopuszczalnym zakresie możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników osobom trzecim w przypadku skargi związanej ze sposobem, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony internetowej, jeżeli uznamy za stosowne przeprowadzenie dochodzenia lub podjęcie środków zaradczych w zakresie działań bezprawnych, podejrzenia o oszustwo albo jeśli sami dojdziemy do wniosku – wedle własnego uznania – że sposób, w który Użytkownik korzysta ze Strony internetowej jest niezgodny z warunkami użytkowania Strony internetowej.

 

Pełen wykaz podmiotów przetwarzających i osób trzecich, którym przekazujemy dane osobowe, znajduje się w punkcie kontaktowym, którego dane podajemy poniżej (pkt 13).

 

 1. PRYWATNOŚĆ DZIECI

 

Niniejsza Strona internetowa jest przeznaczona dla ogółu Użytkowników, ale świadczone przez nas usługi dotyczą osób w wieku powyżej 18 lat. Celowo nie zbieramy, nie wykorzystujemy i nie ujawniamy danych osobowych osób poniżej 18. roku życia, co dotyczy zarówno sprzedaży internetowej, jak i sprzedaży w Butikach i Punktach sprzedażowych. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej, dokonamy ich usunięcia.

Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia proszeni są o niedokonywanie rejestracji ani zakupów on-line. Przed przejściem wymaganym procedur powinni oni poprosić o stosowną zgodę osoby dorosłe (tzn. rodziców lub prawnych opiekunów).

 

 1. PRZECHOWYWANIE, DOSTĘPNOŚĆ I PRZEKAZYWANE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przy pomocy Stron internetowych przetwarza się przy wykorzystaniu środków elektronicznych i internetowych takich jak usługi analityczne świadczone na serwerach wybranych usługodawców w Unii Europejskiej (np. w Niemczech i Irlandii, jeśli chodzi o transakcje sprzedażowe on-line na Stronach internetowych, którymi bezpośrednio zarządzamy) i poza nią (np. w USA, gdzie realizuje się usługi związane z subskrypcją broszur informacyjnych).  W Butikach i Punktach sprzedażowych dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób tradycyjny (druk). W obu przypadkach dane osobowe trafiają do systemu CRM znajdującego się w centralnej i zabezpieczonej bazie danych prowadzonej we Włoszech przez menadżerów ds. relacji z klientami oraz zespoły marketingowe we Włoszech i za granicą.

 

Dostęp do danych osobowych następuje wyłącznie w uzasadnionych celach przy wykorzystaniu wielopoziomowych narzędzi kontrolnych; dostęp taki mają autoryzowani pracownicy Butików, Punktów sprzedażowych oraz lokalny usługodawca e-handlu (np. personel IT, działu cyfryzacji, działu marketingu, działu sprzedaży detalicznej, działu administracyjnego czy ochrony). Pracownicy ci są zobowiązani do zachowania poufności i wyznacza się ich jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych zgodnie z prawem obowiązującym na szczeblu lokalnym. W szczególności jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach CRM, dane te może przeglądać, sprostować i aktualizować nasz personel oraz pracownicy Butików, Punktów sprzedażowych lub lokalnego usługodawcy e-handlu (zwłaszcza pracownicy działów marketingowych i sprzedażowych). Miejscem pracy tych osób są Włochy lub inne państwo, są one zobowiązane do przejścia odpowiednich szkoleń i do zachowania tajemnicy. Osoby te mogą zostać przez nas zaangażowane do zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych wg naszych poleceń.

 

Jeżeli konieczne jest przekazanie danych osobowych Użytkownika za granicę w związku z zapisami niniejszej Polityki prywatności, również do miejsc, w których prawodawstwo w przedmiotowym zakresie różni się od przepisów kraju Użytkownika, podejmujemy kroki na rzecz zapewnienia, że przekazanie danych jest zgodne z europejskimi normami w zakresie standardów ochrony danych bądź z normami lokalnymi w kraju, w którym zbieramy dane, tak aby dane Użytkowników pozostały poufne i zabezpieczone.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosujemy odpowiednie środki zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem. Np. jeżeli Użytkownik podaje informacje związane z zamówieniem, korzystamy z technologii SSL, czyli narzędzia kodowania zapewniającego bezpieczeństwo przesyłu danych w internecie. Wykorzystujemy również zapory, kontrolę haseł oraz inne zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w związku z utrzymywaniem niniejszej Strony internetowej. Pomimo wdrożenia zabezpieczeń opisanych powyżej przypominamy wszystkim Użytkownikom, że stuprocentowa ochrona nie jest możliwa.  Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe na własne ryzyko, natomiast my – w maksymalnym zakresie dopuszczalnym na mocy prawa – nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych Użytkownika z powodu błędów, zaniechań lub niedozwolonych działań osób trzecich podczas transmisji danych lub po jej zakończeniu. Zalecamy (i) okresową aktualizację oprogramowania chroniącego transmisję danych w sieciach (np. oprogramowanie antywirusowe) i sprawdzanie, czy dostawca usług komunikacji elektronicznej zainstalował odpowiednie narzędzia ochrony transmisji danych w sieciach (np. zapory, filtry poczty niechcianej); (ii) nieujawnianie nikomu nazw użytkownika ani haseł umożliwiających dostęp do konta Użytkownika; oraz (iii) okresową zmianę hasła.

 

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy uznamy, iż bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą jest zagrożone bądź zostało naruszone, niezwłocznie poinformujemy o tym Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem, wykorzystując jedną z metod, o których mowa w odpowiednich przepisach (przekazując nam swój adres e-mail, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie takich powiadomień w formie elektronicznej na podany adres e-mail).

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH. ZARZĄDZANIE DECYZJAMI

 

  1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik może – w dowolnej chwili i bezpłatnie – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, otrzymać dane, które dostarczył w formie elektronicznej, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych), zażądać sprostowania, uzaktualnienia, usunięcia bądź modyfikacji danych (z zastrzeżeniem ewentualnych wyłączeń).  Użytkownik może dokonać aktualizacji wszelkich przekazanych nam informacji, kontaktując się z nami pod podanym niżej adresem. Wnioski o usunięcie danych podlegają wszelkim zobowiązaniom nakładanym na nas w związku z archiwizacją dokumentów i rejestrów.

Jeśli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane w niestosowny sposób, może złożyć skargę do krajowego urzędu zajmującego się ochroną danych osobowych lub do innej instytucji tego typu w UE lub EOG.

Aby skorzystać z tych uprawnień, należy przesłać wniosek drogą e-mailową na adres infoprivacy@sportmax.co  lub zwykłą pocztą na adres podany poniżej (pkt 13). Kontaktując się z nami, prosimy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu, tak aby umożliwić nam odpowiednie rozpatrzenie sprawy.

 

8.2       Poprawność - dane osobowe muszą być aktualne

Aby umożliwić nam świadczenie usług odpowiedniej jakości, zachęcamy Użytkowników do regularnego przeglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.  Użytkownicy zarejestrowani mogą uzyskiwać dostęp do swoich danych i edytować je w ustawieniach konta na Stronie internetowej; pozostali Użytkownicy mogą skontaktować się z nami (zob. pkt 13), który chętnie pomoże w aktualizacji danych osobowych.

 

8.3       Zarządzanie decyzjami dot. marketingu bezpośredniego i profilowania

Osoby pragnące wycofać się z opcji związanych z systemem CRM, marketingiem i profilowaniem oraz osoby zainteresowane zarządzaniem preferencjami reklamowymi mogą przesłać stosowną prośbę do nas (zob. pkt 13), którego dane podano poniżej, celem wprowadzenia żądanych zmian. Ta sama procedura obowiązuje w przypadku wycofania zgody na profilowanie.  

 

 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ W KALIFORNII

 

W myśl zapisów par. 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego rezydenci Kalifornii mają prawo domagać się od firm, z którymi łączą ich relacje biznesowe, określonych informacji dot. rodzajów danych osobowych przekazywanych przez te firmy osobom trzecim w bezpośrednich celach marketingowych, a także wymagać ujawnienia tożsamości stron trzecich, do których firmy te wysłały tego rodzaju informacje w poprzednim roku kalendarzowym.  W związku z powyższym Użytkownicy, którzy są rezydentami Kalifornii zainteresowanymi otrzymaniem kopii informacji ujawnionych przez nas na mocy przedmiotowych przepisów, proszeni są o nadesłanie stosownego wniosku na piśmie do nas .  Odpowiedzi udzielamy w ciągu 30 dni.

 

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe przechowuje się w okresie trwania relacji biznesowej i tak długo, jak wymagają tego cele zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności (np. jeżeli Użytkownik jest subskrybentem broszury informacyjnej, jego dane będą przechowywane przez okres subskrypcji; jeżeli Użytkownik korzysta z konta, do czasu zamknięcia konta). Po zakończeniu tego okresu dane osobowe Użytkowników są przechowywane jedynie w celach związanych ze zobowiązaniami prawno-regulacyjnymi (np. przez 10 lat w celach księgowych; przez określony czas w związku z podatkami, itd.) bądź w celu umożliwienia nam udowodnienia przysługujących nam praw i nałożonych na nas obowiązków.

 

Dane osobowe przetwarzane w związku z systemem CRM (pkt 3.3) przechowuje się do momentu zamknięcia konta lub wycofania zgody na przetwarzanie. Dane osobowe odnoszące się do informacji o zakupach, przetwarzane w związku z profilowaniem i marketingiem, przechowuje się przez określony czas zgody z obowiązującymi przepisami; po upływie tego czasu dane te są usuwane lub poddawane trwałej anonimizacji.

 

 1. NASZA POLITYKA DOT. PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH PROCESÓW

Ogólne informacje na temat plików cookie oraz sposobów ich dezaktywacji znajdują się w rozdziale poświęconym plikom cookie i zarządzaniu reklamami na Stronie internetowej sportmax.com/cookie-policy.

 

 1. ŁĄCZA, REKLAMODAWCY, SPONSORZY I REKLAMY

Na niniejszej Stronie internetowej mogą znajdować się łącza do różnych witryn, które są w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, a także łącza do witryn osób trzecich. W przypadku podania danych osobowych na takich witrynach, podlegają one regulacjom zawartym w politykach i regulaminach bezpieczeństwa tychże witryn - w tym Stron internetowych prowadzonych i zarządzanych przez uprawnionych dystrybutorów, z wyłączeniem danych zbieranych w celach związanych z systemem CRM, w którym to przypadku umieszcza się naszą politykę prywatności, której postanowienia mogą być odmienne od niniejszej Polityki prywatności. Prosimy zapoznać się z zapisami innych polityk prywatności, gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za informacje (ani nie mamy nad nimi żadnej kontroli) podawane, zbierane, wykorzystane, ujawniane czy w inny sposób przetwarzane na witrynach osób trzecich.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH - JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ

W celach związanych z niniejszą Polityką prywatności i przetwarzaniem danych osobowych, o którym w niej mowa, słowa takie jak „my”, „nasze”, „nas”, „Spółka" dotyczą Max Mara Fashion Group S.r.l. z siedzibą przy Via Pietro Giannone, 10-10122, w Turynie, we Włoszech.  Spółka holdingowa i ostateczny właściciel marek rozprowadzanych przez filie, w tym marki  ”Max Mara” pełni rolę administratora danych (zgodnie z definicją w rozporządzeniu UE 2016/679) odnośnie do danych zbieranych przez Butiki, Punkty sprzedażowe lub Strony internetowe we Włoszech i za granicą w celach związanych z systemem CRM, o których mowa w punktach 3.2 i 3.3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach związanych z systemem CRM. Z Inspektorem Ochrony Danym można skontaktować się pod adresem: Via Pietro Giannone 10, 10122 Turyn (Włochy), email: dpo@mmfg.it.

 

Administratorem danych zbieranych w lokalnym Butiku, Punkcie sprzedażowym lub na lokalnej Stronie internetowej w odniesieniu do celów sprzedażowych, o których mowa w punkcie 3.1 jest Butik, Punkt sprzedażowy lub sklep internetowy Sportmax, w którym Użytkownik dokonał zakupu lub który pozyskał dane. Usługodawca lokalny może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się jego siedziba. Niemniej jednak – z wyłączeniem przypadków, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy  prawa w danej jurysdykcji stanowią inaczej – usługodawca lokalny powinien przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszej Polityce prywatności.

 

 

 1. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI - ZAWIADOMIENIA

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszej Polityce prywatności oraz do dodawania do niej / usuwania z niej zapisów w dowolnym momencie, wyłącznie wedle naszego uznania, przy czym zobowiązujemy się do umieszczania najnowszej wersji Polityki prywatności w tej części Strony internetowej oraz aktualizacji podanej niżej daty „Ostatniej korekty”. Użytkownik odpowiada za okresowe zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności i uwzględnienie ewentualnych zmian, które zostały w niej wprowadzone. W niektórych przypadkach podajemy dodatkowe informacje dotyczące poważnych zmian w Polityce prywatności, umieszczając stosowne oświadczenie na stronie głównej niniejszej Strony internetowej lub – w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – wysyłając e-mail z powiadomieniem lub umieszczając stosowne oświadczenie na stronie konta Użytkownika. Przyjmując brzmienie skorygowanej Polityki prywatności (poprzez kliknięcie przycisku „Przyjmuję”) za powiadomieniem e-mailowym lub oświadczeniem na stronie konta (dostępnym, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów), ewentualnie przeprowadzając transakcję zakupu na Stronie internetowej lub w dowolnym sklepie po wprowadzeniu korekt do niniejszej Polityki prywatności, tudzież wysyłając dane na Stronę internetową po wprowadzeniu korekt do niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie skorygowanej Polityki prywatności. W wyniku wprowadzonych zmian przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie będzie możliwe bez jego wyraźnej zgody (jeśli wymaga tego obowiązujące prawo).  

Z treścią poprzednich wersji Polityki prywatności można się zapoznać na stronie: sportmax.com/database-privacy

 

OSTATNIA KOREKTA

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.